LedoDe sportvereniging van Bornerbroek!
 

Het bestuur bestaat op dit moment uit 7 leden, waarbij het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bijna alle takken van sport zijn in het bestuur vertegenwoordigd door een lid van de technische commissie van deze sportafdeling.
De functies binnen het bestuur worden op dit moment vervuld door:

Voorzitter:                                                    
Nicole Stoker t/m 31-12-2023 - vacature

Secretaris en bewegen op muziek:         
Sandra Besselink

Penningmeester:                                       
Gerard Lubbers

Technische commissie gym:                                                        
Chantal Spoolder

Technische commissie bewegen op muziek:                            
Marita Blom

Volleybal:                             
Marloes Lammertink

Turnen & Wandelgroep:     
Saskia Pigge

PR , Facebook & nieuwsbrief: 

Marjol van Dijk

Ledenadministratie :                                  
Nicole Stoker 

 

Het bestuur komt elke 2 maanden bij elkaar om het reilen en zeilen binnen de vereniging te bespreken.
Voor contact met het bestuur kunt je e-mailen naar:  bestuur@ledo-bornerbroek.nl